Airsoft Team Building

“Airsoft” is een teamsport die officieel erkend is door het Olympisch Comité. Maar nog belangrijker misschien, het is een rollenspel waarbij tactisch denkvermogen en het plannen van oorlogsstrategieën centraal staan. Gekleed in een speciale uitrusting en met een realistische reproductie van een vuurwapen gaan de teams het strijdveld in (bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving of in een stad). Het belangrijkste doel van “Airsoft Team Building” is dat men moet luisteren en samenwerken om doelen te bereiken.

Strategieën en Tactieken

“Airsoft Team Building” laat het verschil zien tussen de resultaten die je alleen kan bereiken en de resultaten die je alleen door samen te werken met je team kunt bereiken.

Airsoft Team Building van Team Working op Vimeo.

Wat zijn de vaardigheden die je ontwikkelt door Airsoft Team Building:

  • leiderschap
  • delen van normen en waarden
  • communiceren
  • groepswerk
  • samenwerking
  • integratie
  • cohesie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.